سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

–         مدل مارک مک الروی[1]

وی با همکاری دیگر اعضای کنسرسیوم بین المللی مدیریت دانش برای این نوع مدیریت، چارچوب فکری با نام(دوره عمر دانش ) تعریف کرده که در آن، علاوه بر نظریه نوناکا و تاکه اوچی (1995) در نکته مهم دیگری نیز تاکید شده می باشد (حسنی ،1388):

دانش تنها پس از اینکه تولید گردد، هست و بعداز آن می­توان آن را مهار، کدگزاری یا تسهیم نمود. مک الروی فرایند ایجاد دانش را به دو فرایند بزرگ یعنی تولید دانش و پیوسته کردن دانش تقسیم می­کند؛

تولید دانش: فرایند خلق دانش سازمانی جدید می باشد که به وسیله یادگیری گروهی، کسب دانش و اطلاعات و ارزیابی دانش انجام می­گیرد. این فرایند مترادف یاد­گیری سازمانی می باشد.

پیوسته کردن دانش: از طریق بعضی فعالیت­ها که پخش و تسهیم دانش را تجویز می­کنند، انجام می­گیرد.

این اقدام کارهایی از قبیل پخش دانش از طریق برنامه، جستجو، تدریس، تسهیم و دیگر فعالیت­های اجتماعی که موجب برقراری ارتباط می­گردد، را شامل می­گردد.

–          مدل مدیریت دانش در سازمان­های دولتی ایران

بر اساس مدل صورت­بندی شده برای مدیریت دانش در سازمان­های دولتی ایران، عوامل زیر شناسایی گردید:

الف) عوامل سازمانی شامل: فرهنگ دانش آفرین، رهبری دانش، منابع دانش، درگاه­های دانش، ساختار دانش محور و فرایند­های دانش محور .

ب) شهروندان به عنوان مهمترین ذی­نفعان محیطی سازمان­های دولتی.

ج) عوامل محیطی شامل:  عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و عوامل تکنولوژیکی .

د) مدیریت دانش شامل: بعد فنی (فرایند­های مربوط به دانش عیان) و بعد اجتماعی (فرایند­های مربوط به دانش پنهان) (صلواتی ،1389).

[1] Mark Mc Elroy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش:

–          سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی پژوهش:

–          سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید