شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4 تجهیز منابع پولی در نظام بانکی ( فقیهی ، م.ح .1389 )

در ماده 3 فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) تجهیز منابع پولی به تبیین زیر پیش بینی شده می باشد:

2-4-1 حساب قرض الحسنه جاری:

این حساب دقیقا شبیه حساب های جاری در نظام بانکی ربوی می باشد و ارتباط بین بانک و صاحب حساب ارتباط ی داین و مدیون می باشد. ماهیت فقهی و حقوقی این حساب به قرار زیر می باشد:

الف. واریز کردن وجوه به حساب: این اقدام از نظر حقوقی ماهیت قرض را دارد یعنی وقتی صاحب حساب پولی را به حساب خود واریز می ‌کند در حقیقت آن مبلغ را به بانک (که دارای شخصیت حقوقی می باشد) قرض میدهد و این قرض از نوع قرض حال می باشد یعمی طلب کار هر زمان که بخواهد میتواند آن را مطالبه نماید.

ب. برداشت از حساب جاری: گاهی صاحب حساب، خود اقدام به برداشت از حسابش توسط چک می ‌کند. این اقدام به منزله ی وصول طلب می باشد و گاهی هم چک به حواله نمود دیگران می کشد.در این صورت چک عنوان حواله پیدا می کند و در هر دو صورت استیفاء دین می باشد.

2-4-2 حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه:

این حساب شبیه حساب پس انداز در بانک های ربوی می باشد و صاحب حساب هر زمان بخواهد می تواند با بهره گیری از دفترچه از حسابش برداشت نماید. تنها تفاوتی که با حساب سپرده ی بانک های ربوی دارد این می باشد که بهره ای به آن تعلق نمی گیرد.

در دو حساب مزبور از آنجا که ماهیت قرضی دارند، بانک اصل مال آنها را ضامن می باشد اما هیچگونه سودی به آنها تعلق نمگیرد، زیرا در قرض ارتباط ی حقوقی مالکیت بین سپرده گذار و سپرده قطع می­گردد پس، بانک مالک این گونه سپرده ها محسوب شده و می تواند در هر راهی که مصلحت بداند آنها را به کار گیرد.

البته طبق ماده 3 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها میتوانند به مقصود تجهیز سپرده های قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطا نمایند:

الف. اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی

ب. تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی

ج. دادن حق تقدم برای بهره گیری از تسهیلات اعطایی بانکی

در این ماده تصریح شده می باشد که بانک برای هیچ یک از این امتیازات نباید خود را متعهد کند، زیرا در غیر اینصورت شکل ربوی پیدا خواهد نمود.

2-4-3 سپرده سرمایه گذاری مدت دار:

این سپرده ها به کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می گردد. در حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت، برای تعلق سود بایستی دست کم 1 ماه سپرده در اختیار بانک باشد و پس از آن تابعی از ضرایب یک ماه خواهد بود. حساب سرمایه گذاری بلند مدت نیز تا سال گذشته در قالب یک ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله قابل افتتاح بود که بنا به تصمیمات بانک مرکزی در سال جاری حداکثر یکساله می­باشد.

2-4-3-1 ویژگی ها و نحوه به کارگیری حساب­های سرمایه گذاری:

یکی از ویژگی های عمده و اساسی در این نوع سپرده ها این می باشد که ارتباط مالکیت بین سپرده گذار و سپرده قطع نمی گردد، یعنی او هم چنان مالک سپرده می باشد و بانک به عنوان امین و وکیل، سپرده را در اختیار دارد و زیرا ارتباط ی مالکیت مستقر می باشد پس، سپرده گذار در سود و زیان حاصله شریک خواهد بود.

نحوه به کارگیری این سپرده بدین گونه می باشد که بانک از طرف سپرده گذار وکیل می گردد تا از سپرده ی او همراه با سایر سپرده ها به گونه مشاع بهره گیری کرده، آنها را در فعالیت های واقعی اقتصادی اعم از کارهای تولیدی یا خدماتی، به کار گیرد و طبق قراردادی که با متقاضی تسهیلات منعقد می کند درصدی از سود حاصله را دریافت کرده پس از کسر سهم منابع خود و حق الوکاله بقیه را بین صاحبان سپرده حسب مدت و مبلغ سپرده ی آنها تقسیم نماید. پس بانک نمی تواند درصد ثابتی را به عنوان سود از قبل مشخص نماید. البته به گونه علی الحساب مانعی ندارد اما در پایان سال پس از حساب رسی بایستی سود قطعی اعلام و اجرا گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید