مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8 مؤلفه‌های تأثیرگذار برتجهیز منابع و تخصیص پولی در بانکداری جدید:

دراین بخش به اختصار به معرفی مؤلفه‌هایی که درجذب و تخصیص منابع مالی تاثیر گذارند می‌پردازیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-8-1 مهارتهای نیروی انسانی

در بانک‌ها و مؤسسات مالی بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می گردد و تجهیز منابع درسطح استانداردهای جهانی،مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده می باشد. در بعد فنی، کارکنان بایستی توانایی بهره گیری از تکنولوژی جدید را داشته و درشغل خود حرفه‌ای باشند، در بعد انسانی، کارکنان بایستی بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل بایستی به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل معضلات مشتریان بپردازد.

بهره گیری از کارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق و تحصیلات مرتبط باشند به مقصود کاهش اندازه اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان در خصوص ارائه خدمات، مهم می باشد، زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مولفه های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب میشود. (یزدانی و دهنوی، 1389 )

2-8-2 تنوع و کیفیت خدمات بانکی

بانک‌ها برای ارائه خدمات جدید ومحصولات جدیدنیازبه بازاریابی جدید علمی دارند. شناسایی مشتریان ونیازهای متنوع آنها با بازاریابی جدید امکانپذیراست. دربانکداری جدید، بانک‌ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک و بازاریابی براساس پایگاه داده‌ها می‌زنند. بازاریابی تک به تک، یعنی ایجاد و مدیریت ارتباط فردی با تک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهره‌گیری ازفناوری رایانه‌ای، بازاریابی تک به تک درمقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی می باشد. تکنولوژی پایگاه داده‌ها این امکان را به بانک‌ها می‌دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند.

قطعا بدون بازاریابی و شناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تجهیز و تخصیص منابع مالی مطابق استانداردهای جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

از زمانی که خدمات در زندگی  روزمره عیان گردید مقوله کیفیت خدمات نیز به عنوان مشخصه اصلی رقابت بین سازمان ها مورد توجه قرار گرفت بطوریکه  در نظر داشتن کیفیت خدمات سازمان را از رقابتش متمایز ساخته و سبب کسب مزیت رقابتی میشود  (قباران،اسپلر و جونز 1994)

معمولا کیفیت را بر اساس تطابق پذیری محصول با ویژگی های مد نظر مشتری و یا میزانی که محصول میتواند انتظارات قبلی مشتری را برآورد سازد تعریف میکنند (جانسون و نیلسون 2003 )

در این زمینه میتوان چنین گفت که خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته‌های مشتریان را برآورده نمایند. اگرخدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراترازآن باشد، دارای کیفیت می باشد. سازمان هایی که به صورت مستمرخدمات باکیفیت ارائه می‌دهندوبه حفظ ونگهداری مشتری اهمیتمی‌دهند،سازمانهایی مشتری‌مدارهستند. شاید حفظ ونگهداری مشتری،یکی ازمهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد. در بانک‌ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر می‌گذارند. مانند: اندازه نرخ بهره بانکی، سیستم‌های نظارتی ورسیدگی به شکایات، اطلاع‌رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان درخصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب و تخصیص هرچه  بیشتر منابع مالی می شوند.

2-8-3 عوامل و شرایط فیزیکی

2-8-3-1 محل استقرار شعب بانک:

باتوجه به افزایش وشدت رقابت،ارائه خدمات درمکان ومحل‌های موردنظرمشتریان عاملی تعیین‌کننده درجذب ونگهداری مشتریان می باشد. به همین دلیل امروزه بانک‌هاودیگرسازمانهای خدماتی به ایجادشعب درمناطق مختلف پرداخته‌اند تاضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند (روستا،۱۳۸۰،ص۴۰ ).

2-8-3-2 طراحی وزیبایی فضای داخلی وخارجی شعب:

یک محیط خوب،می‌تواند بر رشد ارزشهای کارکنان و افزایش توان و بهره‌وری آنان اثرگذار باشد. در بانکداری جدید این امراز دغدغه‌های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک‌ها می‌باشد. بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می‌بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد مجهز شوند (ونوس، ۱۳۸۳).

2-8-3-3 امکانات فیزیکی شعب بانک:

امکانات فیزیکی شعب بانک باعث سهولت فعالیت مشتریان وکارکنان شعب بانک میشود. امکانات وویژگی‏های فیزیکی مختلفی رابانک بایستی مدنظرداشته باشدکه میتوان به بعضی ازاین موارداشاره نمود: داشتن فضای کافی شعبه برای ارائه خدمات،مبلمان مناسب جهت سالن انتظارمشتریان،سهولت دسترسی به وضعیت حساب توسط مشتری،سهولت پارک خودرومشتری،امکان بهره گیری ازدستگاه خودپردازو دسترسی مناسب به ملزومات موردنیاز (عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری