پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان استان تهران

 مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان قسمتی از متن پایان نامه : 2-7 شرکتهای وابسته به بانک پارسیان مانند شرکت های وابسته به بانک پارسیان میتوان به شرکت تجارت الکترونیک، شرکت بیمه امین پارسیان، شرکت لیزینگ پارسیان، شرکت توسعه ساختمانی پارسیان، شرکت توسعه هتل های ادامه مطلب…

توسط 92، قبل