مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری فصل سوم

عواملی که فعالیت کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد عبارتند: از دما، رطوبت، باد و نور آفتاب و روشنایی.

از نظر آب و هوایی این شهرستان دارای اقلیم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلی، جلگه ای، پایکوهی و تا حدودی کوهستانی تشکیل شده می باشد. میانگین بارندگی سالیانه در سال 1392 حدود 1057 میلی متر بوده می باشد، بارندگی در شهرستان لنگرود زیاد و ریزش باران در طی دوره 13 ساله بالغ بر 1274 میلی متر می باشد، و ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ماههای خشک و بی باران می باشد. از لحاظ درجه حرارت از 16 درجه سانتیگراد تا 1/18 درجه سانتیگراد در نوسان می باشد. از نظر توزیع ماهانه درجه حرارت حداقل میانگین در بهمن ماه ( 9/4 ) و حداکثر میانگین در تیرماه (3/22 ) بوده می باشد. میانگین حرارت هیچ کدام از ماههای سال این منطقه منفی نمی باشد.

به گونه کلی رودخانه ها مهم ترین منبع تأمین کننده آب مورد نیاز کشاورزی در این شهرستان محسوب می شوند که به عنوان عمده ترین بخش فعالیت اقتصادی و تأمین معاش ساکنین این شهرستان جایگاه بس مهم دارند. مهمترین رودها در این منطقه به نام های شلمانرود، بارکیلی رود و لنگرود رود خان می باشد.

جمعیت شهرستان لنگرود  در سال 1390، 137272 نفر می باشد 45235 نفر در روستاها زندگی می کنند، درصد روستا نشینی این شهرستان 33 درصد می باشد، دارای 3 بخش و 7 دهستان، 208 روستا بوده می باشد که از این تعداد روستا 193 روستا دارای سکنه می باشد. نرخ بیکاری در روستاهای این شهرستان زیاد می باشد از آنجایی که شهرستان لنگرود از لحاظ همجواری با دریا که زمینه ساز توانهای طبیعی و فوق العاده ای در منطقه می باشد. در جهت بهره برداری کشاورزی، دامپروری، صید و صیادی بسیار مورد توجه می باشد، این قابلیت ها می تواند منجر به صنایع تبدیلی با فعالیتهای انسانی در منطقه گردد. از آنجایی که شغل بیشتر روستاییان این منطقه کشاورزی می باشد، این منطقه به علت کمبود بارندگی در فصل رویش محصولات با کمبود آب مواجه هستند زیرا بیشترین بارندگی در فصل پاییز می باشد که 68 درصد کل بارندگی سالیانه را به خود اختصاص داده می باشد این امر مؤید رژیم بارندگی پاییزی و زمستانی در محدوده شهرستان مورد نظر می باشد. این شهرستان در سال های اخیر به دلیل ارزان بودن سایر محصولات کشاورزی کم کم به کشت تک محصولی روی آورده می باشد و بیشتر کشاورزان علاقه ای زیاد به کشت برنج دارند زیرا قیمت این محصول نسبت به سایر محصولات بیشتر می باشد، سطح زیر کشت برنج در این شهرستان حدود 9100 هکتار، هندوانه 500 هکتار، پیاز 184 هکتار، سیر 175 هکتار می باشد.بیشترین سطح زیر کشت محصولات باغی مربوط به چای 5090 هکتار، پرتغال 980 هکتار می باشد. پرورش کرم ابریشم به دلیل ارزان خریده شدن به هنگام فروش پیله در اکثر روستاها کنار گذاشته شده و توتستانها تغییر کاربری داده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه