عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه ها نشان می دهد 9/12 درصد از افراد دریافت کننده وام های خود اشتغالی بیسواد و 19/2 درصد افراد سواد نهضتی داشته اند، سایر افراد دارای سواد ابتدایی و به بالا بوده اند. همان گونه که در سؤالات پژوهش اظهار شده بود وام گیرندگانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر می باشند در ایجاد شغل موفق تر می باشند، طبق مطالعه های انجام شده از 25 درصد افراد دریافت کننده وام که دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر بوده اند همه آنها توانستند با وام های پرداخت شده شغل ایجاد نمایند.

اندازه اعتبارات 29 درصد افراد وام گیرنده کمتر از 4 میلیون تومان بوده می باشد و از 320 نفر دریافت کننده وام 271 نفر توانستند شغل ایجاد نمایند و 49 نفر نتوانستند شغل ایجاد نمایند و وام های پرداخت شده را صرف خرید وسایل خانه و رفاهی نموده اند.

مطالعه ها نشان می دهد از 271 نفر از وام گیرندگان که توانسته اند شغل ایجاد نمایند 58/32 درصد از آن ها در بخش کشاورزی، 2/14 درصد در بخش صنعت، 40/52 درصد در بخش خدمات شغل ایجاد نموده اند. شغل های ایجاد شده در بخش کشاورزی شامل، کاشت غلات، باغداری، خرید ابزار آلات کشاورزی و پرورش اردک بوده می باشد که از این تعداد کاشت غلات با 35/48 درصد بیشترین ایجاد شغل در بخش کشاورزی در میان وام گیندگان بوده می باشد.

در بخش خدمات شغل های ایجاد شده شامل سوپر مارکت، خیاطی، آرایشگری، خدمات کامپیوتری، تعمیرگاه موتوذ سیکلت، تعمیرگاه ماشین آلات کشاورزی، کافه سنتی و قصابی بوده می باشد. در میان این مشاغل سوپر مارکت با 46/27 درصد بیشترین شغل ایجاد شده در این بخش بوده می باشد.

در بخش صنعت شغل های ایجاد شده گاوداری و نجاری بوده می باشد که گاوداری با 58/81 درصد بیشترین شغل ایجاد شده در این بخش بوده می باشد.

در میان افراد وام گیرنده 4/46 درصد افراد شغل گذشته خود را توسعه داده اند، یعنی قبل از دریافت وام شغلی داشته اند که با  وام های پرداخت شده شغل خود را گسترش و توسعه قابل توجهی داده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه