عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

2ـ انواع مشاغل ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام

همانطور که در جدول قبل(4 ـ 20)نشان داده گردید از 320 نفر افراد وام گیرنده ، که 271 نفر توانسته بوده اند با این اندازه وام شغل ایجاد کنند ، 91 نفر ( 33,58درصد ) در بخش کشاورزی شغل ایجاد نمودند. نوع شغل ایجاد شده در بخش کشاورزی توسط افراد دریافت کننده وام شامل کاشت غلات 44 نفر ( 16,25 درصد ) ، باغداری 14 نفر( 5,17 درصد )، خرید ابزار آلات کشاورزی 6 نفر ( 2,21 درصد ) ، پرورش اردک 27 نفر ( 10 درصد ) بوده می باشد.

از 142 نفر ( 52,40 درصد ) در بخش خدمات توانسته بودند شغل ایجاد نمایند که ازاین تعداد  39 نفر( 14,40 درصد ) مغازه سوپر مارکت ، 34 نفر ( 12,55 درصد ) خیاطی، 34 نفر( 12,55 درصد آرایشگری)، 17 نفر ( 6,3 درصد ) خدمات کامپیوتری، 6 نفر ( 2,21 درصد ) تعمیرگاه موتور سیکلت، 6 نفر ( 2,21 درصد ) ، تعمیر گاه ماشین آلات کشاورزی 5 نفر(1,84 )، کافه سنتی، ا نفر ( 37/0 درصد)  شغل قصابی  را ایجاد کرده اند.

از 38 نفر ( 14,02 درصد ) در بخش صنعت توانسته بودند شغل ایجاد نمایند که از این تعداد 31 نفر ( 11,43 درصد )  شغل گاوداری، 7 نفر ( 2,51 درصد ) کارگاه نجاری ایجاد کرده اند.

مطالعه ها نشان می دهد ، مهم ترین عاملی که بیشتر افراد وام گیرنده در بخش خدمات توانسته اند شغل ایجاد نمایند این می باشد که درآمد کافی با ایجاد مشاغل وابسته به کشاورزی نمی توانستند داشته باشند ، علی رغم این که روستاهای مورد مطالعه دارای آب و هوا و خاک مناسب برای کشاورزی می باشد اما به دلیل عدم وجود بازار های مناسب برای فروش محصولات و کاهش قیمت محصولات به هنگام فصل برداشت و همچنین کم محصول بودن انواع بذرهایی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، افراد را وادار نموده می باشد که به ایجاد شغل در بخش خدمات بپردازند.، و علت پایین بودن درصد شغل های ایجاد شده در بخش صنعت عدم وجود سرمایه کافی برای ایجاد کسب و کار در این بخش می باشد زیرا روستاییانی که در فقر و بیکاری به سر می برند و هیچ پس اندازی از قبل برای خود ندارند نمی توانند از عهده هزینه های ایجاد شغل در بخش صنعت بر آیند. طبق نظر سنجی که از افراد وام گیرنده صورت گرفته می باشد از 271 نفری که توانسته بودند شغل ایجاد نمایند، 235 نفر( 86,7 درصد ) به سرمایه مجدد برای گسترش شغل خود نیازمند هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه