مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

ج) اقتصادی :

 

  • درآمدزایی برای مردم و جوامع محلی و تقسیم عادلانه درآمدها.
  • اختصاص دادن سهمی‌از درآمدها برای مدیریت و حفاظت از میراث. ( امانی،1387)

تعاریف موجود در زمینه اکوتوریسم بیش از آنکه اثر سازنده ای داشته باشند، ابهام برانگیز هستند. بیش از 80 تعریف مختلف از اکوتوریسم هست که ترجمه اصطلاح اکوتوریسم به ((گردشگری طبیعی))، “طبیعت گردی ” و یا ” گردشگری مبتنی بر طبیعت” و نظایر آن، گرچه نارسا و تقلیل مفهوم می باشد، اما در این نوشتار نیز مترادف طبیعت گردی فرض شده می باشد. (علی اکبری و قرخلو، 1389 )

تعاریف اولیه اکوتوریسم بیشتر متوجه برجسته کردن انگیزه درک و بهره گیری از ویژگی های طبیعی می باشد.

لارمن[1] در تعریفی از اکوتوریسم، آن را نوعی گردشگری طبیعت گرا دانسته می باشد که طی آن،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گردشگران به خاطر یک یا شماری از ویژگی های تاریخی طبیعی، به یک مکان جذب می شوند انگیزه این نوع از مسافرت می‌تواند آموزشی، تفرجی و کسب هیجان باشد. (ملکیان، 1383)

به اعتقاد گودوین [2](1995) گردشگری مبتنی بر طبیعت، تمامی‌انواع گردشگری متمرکز، گردشگری با انگیزه های هیجان طلبی و گردشگری با پیامد خفیف را که در آنها انگیزه اصلی، بهره برداری از طبیعت بکر و دست نخورده همراه با گونه ها و زیست گاه های جانوری، سیماهای طبیعی و رودخانه های جذاب و تماشایی می باشد را شامل می گردد.

[1] – Laarman

[2] – Good win

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه