مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

– دسترسی آسان

توسعه زیرساخت ها، مانند راه، جریان حمل و جابجایی مسافر را تسهیل نموده، و انگیزه گردشگران را برای بازدید از مکان های مختلف افزایش می‌دهد (Sharply,2002:39) به نقل از (بدری، یاری حصار،1386) در جدول شماره4-21، مناطق منتخب براساس کیفیت دسترسی به آنها نوع راه اعم از اصلی و فرعی و طول راه تا اولین مرکز خدماتی پشتیبان و نیز تا کانون های گردشگر فرست اولویت بندی شده­اند که ساحل دریا با امتیاز 780/3 بالاترین اهمیت و پارک ساحلی با 444/2 در رتبه دوم قرار گرفته می باشد. گل فشانها ی جاسک، آبشار پشتگر و صخره های مرجانی به ترتیب با امتیاز های 00077/0، 233/0، و 600/0 کمترین امتیاز را در این معیار به خود اختصاص داده اند.

فضای قابل توسعه

اگرچه هر کدام از معیارهای دسترسی، تعداد جاذبه، نزدیکی به کانون های گردشگر فرست، ارزش بصری و مانند آن از اهمیت بالایی برخوردارند، اما بایستی توجه داشت که استقرار هرگونه تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز گردشگران شامل مراکز اقامتی (موقت یا دایم)، مراکز پذیرایی، مراکز خدماتی و غیره، مستلزم وجود فضای کافی قابل توسعه می باشد. و با در نظر داشتن اینکه در فرآیند توسعه مناطق گردشگری، کاربری ها و فضاهای جدیدی پیشنهاد می گردد، پس، معیار بالا در انتخاب منطقه نمونه بسیار مهم می باشد. در جدول  4-22 مناطق منتخب بر اساس معیار فضای قابل توسعه اولویت بندی شده­اند. بر این اساس پارک ساحلی با 316/3 امتیاز دارای بیشترین اهمیت و آبشار پشتگر با امتیاز 443/2، ساحل دریا با 579/1 امتیاز در رتبه های دوم و سوم و گلفشانها با 264/0 امتیاز، چشمه اشک با 405/0 امتیاز در آخرین رتبه بندی از لحاظ معیار فضای قابل توسعه قرار گرفته اند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه