مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظرات دریافت کنندگان وام در مورد اندازه سرمایه لازم برای ایجاد شغل

خاطر نشان می گردد که در این قست نظرات شخصی دریافت کنندگان وام برای ایجاد یک شغل در بخش های ( صنعت، خدمات،کشاورزی ) در نواحی روستایی اظهار شده می باشد. البته نظرات کارشناسان پرداخت کننده وام خود اشتغالی نیز با نظرات افراد همسویی داشته و طبق آیین نامه جدید و پیشنهاد دولت از سال 93 وام های مشاغل خانگی و خود اشتغالی بسته به طرح توجیهی افراد که ایجاد کارآفرینی نمایند و مورد قبول متولیان امر قرار گیرد از 10 تا 100 میلیون می باشد.و وام های 10 میلیونی در سال حاضر به 20 میلیون افزایش یافته می باشد.

طبق نتایج  پژوهش، طبق نظرات دریافت کنندگان وام برای ایجاد یک شغل در بخش کشاورزی در سال 93 از 320 نفر 41,25 درصد به مبلغ 20 میلیون به بالا تصریح نموده اند و 33,12 درصد به مبلغ 15 تا 20 میلیون تصریح نموده اند، و علت این امر را هزینه بر بودن مراحل کاشت، داشت، برداشت در سال حاضر می دانند، به خصوص گران بودن هزینه کارگران که باعث شده کشاورزان تمایل زیادی به داشتن ابزار آلات کشاورزی در مراحل کاشت و برداشت داشته باشند و نظر آنان این می باشد که اگر مقدار وام های دریافتی به میزانی باشد که جوانان بتوانند حداقل یکی از ماشین های کاشت یا برداشت را تهیه کنند در طول سالیان متمادی سود بیشتری از این بخش نصیب آنان خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه