مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش بصری

بشر ذاتاً دوستدار زیبایی می باشد و تماشای چشم اندازهای زیبا و دلپسند از علایق مشترک همه انسانهاست. از این رو، هر مکانی که دارای ارزش بصری می باشد، از نظر او دارای ارزش دیدن نیز هست؛ پس، وجود مناظر طبیعی یا مصنوعی، مانند پیش نیازهای جذب گردشگر می باشد. بر این اساس، فضاهای دارای ارزش بصری بالا، دارای توان بیشتری برای توسعه هستند.با در نظر داشتن جدول 4-19 طبق پاسخ متخصصان در مناطق انتخاب شده از لحاظ اهمیت اکوتوریستی در معیار ارزش بصری ساحل دریا با 316/3 امتیاز بیشترین اهمیت را دارد دیگر مناطق به ترتیب اهمیت صخره مرجانی با 271/2 امتیاز، آبشار پشتگر بشاگرد با امتیاز 66/1، پارک ساحلی با امتیاز 073/1، خور آذینی 997/0 در مرتبه بدی قرار گرفته اند.

تعداد جاذبه گردشگری

کانون های برخوردار از تعداد بیشتر جاذبه گردشگری، با حجم تقاضای بیشتری از اینرو، این مراکز از اولویت بیشتری برای توسعه روبه رو هستند برخوردارند و در رتبه بندی نیز دارای ضریب اهمیت بیشتری هستند(Butler,2002:67) به نقل از (بدری، یاری حصار،1386). در این پژوهش با در نظر داشتن جدول 4-20 طبق مطالعه صورت گرفته از کانونهای انتخاب شده برای انتخاب مکان دارای اهمیت بیشتر، جهت جذب گردشگر، از لحاظ تعداد جاذبه های گردشگری آبشار پشتگر بشاگرد با 603/3 امتیاز بیشترین اهمیت، ساحل دریا با 862/2 امتیاز در رتبه دوم، چشمه اشک یاسین بشاگرد با 580/1 امتیاز در رتبه بعدی و خور آذینی از لحاظ معیار تعداد جاذبه گردشگری با 399/0 امتیاز از کمترین امتیاز برخوردار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه