سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1     تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها

–         تعاریف نظری

مدیریت دانش از دیدگاه بهات فرایند خلق، ارائه، توزیع و بکارگیری دانش در سازمان توسط افراد می­باشد. و چنانچه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعاملات اثر بخش را در میان کارکنان خویش، در داخل گروه­ها و واحدهای سازمانی افزایش دهد بیشتر می­تواند نسبت به اثربخشی مبادلات اطلاعاتی میان افراد خویش، و در نتیجه مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل کند (بهات، 2001). مدیریت دانش مجموعه­ای از فرایندهای ایجاد، ذخیره­سازی، تبادل و کاربرد دانش در سازمان می باشد که قابلیت سازمان­ها را در درک از محیط افزایش می­دهد (لاودن و همکاران،1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

      سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منافع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق، و ناشی شده از  شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می­کنند. و از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت­ها و دارائی­های مهم سازمانی می باشد که می­تواند به سازمان­ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها مزیت رقابتی در مقایسه با سازمان­های دیگر ایجاد کند (ناهاپیت و گوشال، 1998). سرمایه اجتماعی به زندگی فرد، معنی و مفهوم می­بخشد و زندگی لذت بخش­تر می­سازد. از سوی دیگر یکی از جنبه­های مهم زندگی هر فردی، شغل اوست (نوقانی و رضایی­زاده،2013).

      عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی تصریح به الگوی کلی تماس بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه­های این عنصر عبارت می باشد از روابط شبکه­ای بین افراد، پیکربندی شبکه­ای و سازمان مناسب.

     عنصر شناختی تصریح به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم­های معانی مشترک در میان گروه­ها می باشد. مهمترین جنبه­های این بعد عبارتند از زبان وکدهای مشترک و حکایات مشترک.

      عنصر ارتباط­ای توصیف کننده نوعی روابط شخصی می باشد که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات­شان مستقر می­کنند. مهمترین اجزای این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.

–         تعاریف عملیاتی متغییرها

      مدیریت دانش مجموعه­ای از فعالیت­هایی که فرایند­های کسب، خلق و به جریان انداختن دانش در میان کارکنان شعب بانک­های دولتی وخصوصی غرب گیلان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی و صومعه­صرا) به عنوان ابزاری برای دستیابی به نوآوری در فرایندها، خدمات، تصمیم­گیری­ها اثربخش و انطباق بانک با محیط و بازار رقابتی با محیط بیرون می باشد. پس تعریف عملیاتی مدیریت دانش در این پژوهش عبارتند از نتایج پرسشنامه که طی گویه­های 29 تا 34 برای اکتساب دانش، موارد35 تا 40 برای ایجاد دانش موارد 41 تا 50 برای ذخیره کردن دانش، موارد 51 تا 61 برای توزیع دانش وموارد 62 تا 66برای نگهداری از دانش بکار گرفته می­گردد.

      سرمایه اجتماعی مجموعه­ای از عناصر شامل روابط شبکه­ای، پیکربندی روابط شبکه­ای، سازمان مناسب، زبان و کدهای مشترک، حکایات مشترک، اعتماد، الزامات و انتظارات، هویت و هنجارها که موجب ایجاد ارتباط بهینه میان کارکنان شعب بانک­های دولتی وخصوصی غرب گیلان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی و صومعه­صرا) شده و در نهایت منافع جامعه، خود آن­ها و سازمان­شان را تامین خواهد نمود. پس تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی در این پزوهش عبارت می باشد از نتایج حاصل از داده­های پرسشنامه که طی گویه­های 1 الی 8 جهت مطالعه بعد ساختاری، گویه­های 9 الی 15 جهت مطالعه بعد شناختی و گویه­های 16 الی 28 جهت مطالعه بعد ارتباط­ای سرمایه اجتماعی بکار گرفته می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش:

–          سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی پژوهش:

–          سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان