مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

ـ  از آنجایی که در حال حاضر یکی از معضلات اقتصاد شهرستان لنگرود بالا بودن نرخ بیکاری در روستاهای آن می باشد، لذا یکی از راههای قابل قبولی که می توان با بهره گیری از آن، این مشکل را تعدیل نمود، تشویق افراد در جهت خود اشتغال شدن و در نتیجه افزایش نرخ خود اشتغالی می باشد لذا از آنجایی که بالاتر بودن نرخ با سوادی به نرخ خود اشتغالی بالاتری منجر می گردد، پس از یک طرف، با افزایش فعالیت های سواد آموزی و از طرف دیگر با آموزشهای مناسب در مؤسسات آموزش عالی می توان نرخ خود اشتغالی را افزایش داد، و هم چنین در اختیار گذاشتن وام های مناسب در اختیار افراد کار آفرین می توان در افزایش اشتغال مؤثر باشد.

ـ افزایش سهم تسهیلاتی دولتی به نقاط روستایی به مقصود سرمایه گذاری امور تولیدی با در نظر داشتن توان های بالقوه و بالفعل در این سکونتگاهها لازم می باشد توجه ویژه به قشر پایین جامعه روستایی از طریق ایجاد شرایط قانونی و آسان جمعیت بهره گیری از تسهیلات دولتی( رسمی )، و در پی آن افزایش سهم آنان از اعتبارات تخصیص یافته ضروری می باشد.

ـ با در نظر داشتن اینکه در بعضی موارد وامهای دریافتی در زمینه هایی مصرف شده می باشد که با اهداف پرداخت وام مغایر بوده می باشد؛ پیشنهاد می گردد، متولیان اول بازرسی قبل از پرداخت به مقصود مطالعه صحت شرایط عمومی متقاضی به ویژه از نظر بیکاری، دوم مصاحبه خود اشتغالی به مقصود ارزیابی توانایی های فنی و مدیریتی متقاضی، سوم بازرسی پس از پرداخت وام مانند الزام دریافت کننده وام به به ارسال اظهارنامه شروع فعالیت بعد از دو ماه. از آنجایی که طبق یافته های پژوهش مؤسسات پرداخت کننده وام حداقل یک بار نظارت را انجام داده اند اندازه تاثیر وام ها زیاد بوده می باشد.

ـ مبلغ وام خود اشتغالی متناسب با نوع کار و مشاغل، متفاوت باشد و وام خود اشتغالی متناسب با نرخ بیکاری هر روستا پرداخته گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه