مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

ـ افرادی که وام های دریافتی را غیر از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد

نتایج پژوهش نشان می دهد که از 320 نفر افراد مصاحبه شونده دریافت کننده وام تنها 49 ( 15 درصد )نفر نتوانستند موفق به ایجاد شغل شوند، و وام های دریافتی را غیر از اهدافی که برای گرفتن وام اظهار کرده بودند مصرف نمودند.

نظر وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها

نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین نظرات وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها، افزایش سطح تسهیلات برای هر متقاضی با ( 58,1 درصد )، و نظارت بیشتر بانک ها بر طی مصرف وام توسط متقاضیان با ( 24,1 درصد ) بیشترین عواملی بودند که وام گیرندگان برای بهتر اقدام کردن کارایی وام اظهار نموده اند.

اندازه نظارت مسؤلین امر بعد از اعطای اعتبارات

اندازه نظارت بر مصرف اعتبارات، از عوامل مؤثر بر کاهش انحرافات بر مصرف وامهای خود اشتغالی در ایجاد شغل توسط وام گیرندگان می باشد.طبق نتایج بدست آمده در منطقه مورد مطالعه، 86,88 درصد از اعتبارات 3 بار و کمتر در طول مصرف وام مورد نظارت قرار گرفته اند و تنها 13,12 درصد اعتبارات 4 بار بیشتر در طول مصرف وام مورد نظارت قرار گرفته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه