مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

برنجکاری

رایجترین نوع برنج که در این شهرستان کشت می گردد انواع صدری، خزر و بی نام می باشد، کل اندازه تولید برنج در سال 1390 در این شهرستان 27,997 تن معادل 8/3 درصد کل تولید استان می باشد که 9148 تن آن به مصارف خوراک و بذر اختصاص دارد و 18,829 تن معادل 22/3 درصد کل مازاد برنج استان می باشد برای مصارف کشور بهره گیری می گردد. این شهرستان از لحاظ اندازه تولید برنج در رتبه نهم استانی قرار دارد.جداول زیر وضعیت برنج را در این شهرستان نشان می دهد

ـ دام، طیور و سایر محصولات

وضعیت پرورش دام، طیور، زنبور عسل و تولید فرآورده های آنان بر مبنای آمارهای ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به تبیین زیر می باشد:

در این شهرستان 12634 رأس دام سبک ( 11,048 رأس گوسفند و بره و 1586 رأس بز و بزغاله ) هست که از این لحاظ با 8/0 درصد دام سبک در مرتبه سیزدهم استانی قرار دارد. همچنین تعداد 20,836 رأس دام سنگین ( 1706 رأس گاو و گوساله اصیل، 7391 رأس گاو و گوساله دورگه، 8854 رأس گاو و گوساله بومی، 1608 رأس گاومیش و 1277 رأس اسب، قاطر و الاغ ) وجود داشته ( 1/2 درصد ) که در بین شهرستانهای گیلان در مرتبه پانزدهم قرار می گیرد.

فرآورده های دامی تولید شده شامل: 899 تن گوشت قرمز ( 4/2درصد )، 13,893 تن شیر ( 8/4 درصد )، 18 تن پشم، کرک و مو و 165 تن پوست می باشد. شهرستان لنگرود از لحاظ تولید گوشت قرمز و شیر، به ترتیب در مرتبه پانزدهم و هشتم در بین شهرستانهای استان قرار دارد.

همچنین این شهرستان با تولید 1238 تن گوشت مرغ معادل 8/2 درصد تولیدات استان در مرتبه نهم قرار داشته و اندازه تولید تخم مرغ نیز معادل 525 تن می باشد( جهاد کشاورزی لنگرود، 1390)

پرورش زنبور عسل رواج چندانی ندارد و تنها با 2840 کندوی بومی و جدید ( 2/2 درصد ) کندوهای استان در مرتبه دهم قرار می گیرد، اندازه عسل تولید شده 9/24 تن ( 8/0 درصد ) عسل استان می باشد که از این نظر در بین 16 شهرستان استان رتبه دوازدهم را دارد.

پرورش کرم ابریشم یکی از منابع درآمدی مهم شهرستان لنگرود به شمار می رود. اندازه محصول این شهرستان از اندازه بالایی در سطح استان برخوردار می باشد. غالبا هر کشاورزی دارای یک تلمبار نوغان می باشد که در کنار کار کشاورزی خود به پرورش کرم ابریشم نیز اشتغال دارد. بر پایه اطلاعات بدست آمده از آمارنامه سال 1390 تعداد شعب، تعداد تخم نوغان به فروش رفته ، پیله تولید شده .به فروش رسیده و تعداد خانوار نوغاندار شهرستان در جدول شماره 1 مشخص شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه