شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

هرچند حدود 4 درصد برنجکاری استان در شهرستان لنگرود انجام می گیرد، اما با در نظر داشتن استعداد اراضی و ضع مناسب آب و هوایی شرق استان و نیز علاقه مندی کشاورزان، کشت برنج می تواند جایگاه بهتری داشته باشد. در لنگرود کشت نوعی صدری بیش از اقلام دیگر مورد توجه کشاورزان می باشد. تعداد 148 کارخانه کوچک و بزرگ، که بعضی از آنها دارای تجهیزات پیشرفته هستند، کار تبدیلی شالی به برنج را انجام می دهند. بدین ترتیب به نسبت هر 61 هکتار اراضی برنجکاری شهرستان، یک کارخانه هست. حال آن که در شهرستانهای غرب و شمال استان برای هر 150 هکتار یک کارخانه فعالیت می کند. با در نظر داشتن همین مورد هر سال مقادیر قابل توجهی شالی از نقاط دیگر به شهرستان لنگرود حمل می گردد و برنج حاصل از آن به نام برنج لنگرود در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. در لنگرود نوع مرغوبی از پیاز به اقدام می آید که عبارت می باشد از پیازهای گرد و نسبتاً کوچک با رنگ زرد طلایی که یکدست به هم متصل هستند. این نوع پیاز طالبان بسیار دارد و مصرف کنندگان بر این اعتقادند که برای سرخ کردن آن روغن کمتری مصرف می گردد. در سال 1393 لنگرود 184 هکتار از اراضی را زیر کشت پیاز و 175 هکتار زیر کشت سیر داشته می باشد. انواع سبزی و  صیفی نیز در لنگرود کشت می گردد و در روزهای بازار، مستقیماً توسط تولیدکنندگان مرد و زن روستایی در میدان و بازار در مرکز شهر به فروش می رسد. با در نظر داشتن افزایش قیمت برنج، سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی به نفع برنج رو به کاهش بوده و شهرستان به طرف تک محصولی سوق داده می گردد. طرفداری از سایر محصولات می تواند در این مورد چاره ساز باشد. در شهرستان لنگرود بیش از 1120 هکتار از اراضی توسط مرکبات اشغال شده می باشد که بیشترین سهم به پرتغال اختصاص دارد. اراضی چایکاری گاه با نارنجستانها در هم شده می باشد؛ هر چند این امر مورد تأیید کارشناسان نمی باشد اما کشاورزان اعنقاد دارند که چای در سایه مرکبات محصول بیشتر و بهتری می دهد. حدود 6040 هکتار از باغهای چای استان به شهرستان لنگرود تعلق دارد که 800 هکتار آن آبی، 150 هکتار به صورت نهال و بقیه به صورت دیم می باشد، اما با در نظر داشتن این که در اثر آبیاری، محصول بیشتر و با کیفیت بهتر حاصل می گردد چایکاران هر ساله به سطح چایکاریهای آبی می افزایند و از تسهیلاتی که اداره کل چای در این زمینه فراهم نموده بهره گیری می نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه