عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نزدیکی به کانون های گردشگرفرست

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش تقاضا برای بازدید از یک منطقه، مجاورت با کانون های گردشگر فرست می باشد (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1386: 8) سلسله مراتب کانون های بالا، در اندازه گردشگر فرستی تأثیر، شایسته­ای دارد از این رو هرچه تعداد کانون­های بالا بیشتر و فاصله آنها از مناطق گردشگری کمتر باشد، دارای امتیاز بیشتری خواهند بود. بر این اساس با در نظر داشتن جدول 4-23 ساحل دریا با 780/3 امتیاز دارای بالاترین اهمیت و دیگر گزینه های آبشار پشتگر بشاگرد با 758/2، پارک ساحلی با 580/1، صخره مرجانی با 930/0، خور آذینی با 630/0، گل فشانهای بشاگرد با 387/0 و در نهایت چشمه اشک با 263/0 به ترتیب از بیشترین به کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده­اند.

نتیجه گیری

اکوتوریسم به دلیل عدم نیاز به امکانات و تسهیلات خاص و امکان انجام فردی و گروهی و در، دسترس ترین مکان های طبیعی، در واقع بیشترین گردشگر را به خود جلب می کند. در شرق استان هرمزگان به دلیل وجود پدیده های طبیعی و انسانی همچون ساحل دریا، آبشار، پارک ساحلی و… سبب شده اکوتوریسم به عنوان یک فعالیت خاص و منحصر به فرد در منطقه مورد مطالعه در این پژوهش مورد مطالعه قرارگیرد.

هر پژوهش علمی‌با در نظر داشتن هدف موضوع مربوط به آن، نیازمند بکار گیری ابزار و روش های خاصی می باشد که بایستی با برنامه ای مشخص طی مراحل مختلف جهت رسیدن به هدف باشد. پس از مطالعه در مورد ویژگی های طبیعی منطقه، بازدید میدانی و پرسشنامه پر شده توسط مردم با در نظر داشتن اهداف پژوهش و بهره گیری از نظرات کارشناسانی شش معیار ارزش بصری، دسترسی به منطقه، حجم تقاضا، نزدیکی به کانون، فضای قابل توسعه، تعداد جاذبه های گردشگری به عنوان عوامل موثر در انتخاب مناسب ترین مکان جهت توسعه اکوتوریسم مشخص و به شکل نمودار و جدول تهیه گردید. در این پژوهش برای ارزیابی و توان سنجی پتانسیل های اکوتوریسمی‌شرق استان هرمزگان از مدل ای اچ پی بهره گیری گردید؛ به این شکل که فاکتور به مقصود تحلیل نهایی در مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در پهنه بندی اکوتوریسم مورد بهره گیری قرار می‌گیرند و در نهایت نمودار مکان های مناسب برای اکوتوریسم در شرق استان هرمزگان ارائه گردید. جدول 4-24، امتیازهای نهایی هر کدام از مناطق را با احتساب ضریب اهمیت در هر کدام از معیارها نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات مندرج در این جدول، ساحل دریا با 212/19 امتیاز با اهمیت ترین منطقه از لحاظ اکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه می‌باشد و گزینه هایی بعدی آبشگار پشتگر با 356/13 و پارک ساحلی با امتیاز 356/13 در رده هایی بعدی قرار گرفته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه