مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

شرق استان هرمزگان با برخورداری از پتانسیل های بالقوه طبیعی، و فرهنگی از نقاط مستعد برای برنامه ریزی بر  پایه مطالعات اکوتوریسم می باشد. در این راستا آغاز ویژگی های طبیعی و انسانی شهرستان مطالعه می گردد. سپس جاذبه های طبیعی و منطقه جهت آگاهی از منابع و پدیده های جاذب توریست در در منطقه مورد مطالعه واقع گردید. در نهایت با بهره گیری از مدل ای.اچ.پی یک پهنه بندی در زمینه مدیریت و توسعه گردشگری و اکوتوریسم ارائه گردید. در این فصل به تحلیل فرضیه های مطرح شده بر اساس اطلاعات دریافتی، نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته خواهد گردید.

5-1- فرضیات پژوهش

5-1-1- فرضیه اول:

شرق استان هرمزگان دارای منابع تفرجگاهی آبی و ساحلی و دارای چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد می باشد که امکان گسترش اکوتوریست را با قابلیت های بالایی دارا می‌باشد.

شرق استان هرمزگان دارای توانهای محیطی بالقوه فراوان جهت گسترس اکوتوریسم می‌باشد.

با در نظر داشتن روش کار و تهیه پرسشنامه که توسط مردم منطقه، و دیگر پرسشنامه که توسط متخصصان و تحصیل کردگان منطقه پر شده می باشد از توانهای طبیعی شرق استان بر اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی و ارزش های اکوتوریستی به اثبات رسیده منطقه مورد مطالعه، که در نهایت ارائه جداول و نمودار نهایی از مناطق گردشگری منطقه شده می باشد که به اثبات فرضیه انجامید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه