مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

عمده ترین معضلات وام از نظر دریافت کنندگان وام

از نظر دریافت کنندگان وام معضلات زیادی برای دریافت وام هست که از میان معضلات ، ارائه ضامن کارمند جهت ضمانت از 320 نفر مورد مصاحبه شونده 103 نفر( 32,2 درصد )، پایین بودن اندازه تسهیلات 93نفر ( 29,1 درصد )، اجبار به ارائه وثیقه به بانک 65 نفر ( 20,3 درصد)، طولانی بودن زمان اداری فرایند اخذ وام 59 نفر( 18,4 درصد ) اظهار کردند.

وام های خود اشتغالی و نظر دریافت کنندگان در مورد اثرات آن

جدول شماره آمار مربوط به مطالعه پاسخ های دریافت کنندگان وام های خود اشتغالی و اظهار نتایج اثرات آن می باشد. طبق نتایج بدست آمده بیشتر تأثیر اعتبارات، بر ایجاد فرصت های شغلی، با میانگین 4,19 و انحراف معیار 1,36 بوده می باشد. بعد از این شاخص افزایش توان تولیدی، با میانگین 4,05 و انحراف معیار 1,33 ، بیشترین تأثیر را از اعتبارات دریافتی داشته اند.

مطالعه های انجام شده در مورد نظرات دریافت کنندگان وام نشان می دهد که رضایت افراد از مدت باز پرداخت وام  با میانگین 2,30 و انحراف معیار 1,02 ، و رضایت فرایند اداری وام با میانگین 1,96 و انحراف میار 996/0،  دسترسی افراد با به وام با میانگین 1,90 و انحراف معیار 914/0 بیشترین نظرات را داشته ، و مؤلفه وام های اهدایی بیشتر برای خرید وسایل خانه و رفاهی بهره گیری می گردد با میانگین 1,54و انحراف معیار 1,17 ، و مصرف وام غیر از اهداف منعقد شده با میانگین 1,37 و انحراف معیار 928/0، کمترین نظرات را به خود اختصاص داده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه