مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت برخورداری دهستانهای منطقه از امکانات و خدمات

72 درصد روستاهای دهستان چاف، 45/45 درصد روستاهای دهستان دیوشل، 75 درصد روستاهای گل سفید، 12/28 درصد روستاهای اطاقور، 42/35 درصد روستاهای لات ولیل، 77/77 درصد روستاهای دریاسر، 82/81 درصد روستاهای مریدان دارای دبستان می باشند. 100 درصد روستاهای گل سفید و دریاسر دارای مسجد می باشند. 100 درصد روستاهای چاف،گل سفید، دریاسر و مریدان دارای شبکه سراسری برق هستند. 100 درصد روستاهای گل سفید و دریاسر دارای لوله کشی گاز هستند

صنعت

شهرستان لنگرود 1/6 درصد جمعیت استان گیلان و 9/6 درصد جمعیت فعال اقتصادی استان را دارا می باشد. این شهرستان جمعاً دارای 7812 کارگاه اقتصادی می باشد که 14/6 درصد از کارگاه های استان را تشکیل می دهد. از این تعداد 5150 واحد در نقاط شهری و 2662 واحد در نقاط روستایی به فعالیت اشتغال دارند.

همچنین از کارگاههای این شهرستان 858 کارگاه تحت مدیریت بخش عمومی قرار دارد که 326 واحد آن در نقاط شهری و 532 واحد در نقاط روستایی واقع شده اند. از 6954 کارگاه تحت مدیریت بخش خصوصی 4824 واحد در نقاط شهری و 2130 واحد در نقاط روستایی قرار دارند.

در این شهرستان 723 خانوار به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند که 482 خانوار در نقاط شهری و 241 خانوار در نقاط روستایی ساکن هستند. همچنین 89/4 درصد از کل فعالیتهای اقتصادی خانوارهای استان در این شهرستان انجام می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه