عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مجموع افراد شاغل، بیکار و در جستجوی کار را را در زمان معین، جمعیت فعال می گویند. پس کودکان، دانشجویان، دانش آموزان، زنان خانه دار( که منحصراً به کار خانه داری می پردازند )، بازنشستگان و کسانی که تأمین معیشتشان یکسره به عهده دیگری می باشد از شمار جمعیت فعال بیرو نند. در کل بر اساس تعریف قانون کار در بسیاری از کشورها افراد اعم از زن و مرد از 15 سالگی جزء نیروی کار جامعه محسوب و تا پایان 64 سالگی در سن کار باقی می مانند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه فعالیت یکی از نسبتهای مهم دموگرافی و اقتصادی می باشد که اندازه نیروی کار جامعه را در زمان و مکان مشخص و تحولات آن در مقاطع مختلف زمانی معلوم می دارد( جوان، 1380 ،206 ). تعداد جمعیت فعال اقتصادی دهستانهای مورد مطالعه به نسبت جمعیت آنها نشان میدهد که اکثر دهستانها نصف جمعیتشان فعال اقتصادی می باشند. اندازه فعالیت اقتصادی در بین زنان روستایی به علت شرایط حاکم بر عملکرد و فعالیت زنان، به مراتب پایین تر از مردان می باشد. در صورتی که زنان اغلب به کارهای تولیدی ( زراعی، دامداری و صنایع دستی ) اشتغال دارند.

از نظر توزیع فضایی بیکاران و ترکیب جنسی ناهماهنگیهایی در سطح دهستان ها دیده می گردد، درصد بیکاری در بین زنان و مردان یکسان نبوده می باشد، تقریباً از شرایط حاکم اقتصادی و اجتماعی در روستاها به علت ماهیت کار و فعالیت در این نواحی در بین بخشهای مختلف اقتصادی و گروه های عمده شغلی تبعیت می کند. بیشترین بیکاران در دهستان دریاسر با 265 نفر و دهستان دیوشل با 198 نفر می باشند. 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه