عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

رودخانه شلمانرود

این رودخانه مهمترین رودخانه همیشگی شهرستان لنگرود می باشد. این رودخانه از دو شاخه بارلیکی رود و شلمانرود تشکیل شده می باشد مساحت این حوضه آبریز در حدود 392 کیلومتر مربع اندازه گیری شده سرشاخه شلمانرود از کوههای هلودشت، خرکال، تانیش کوه با ارتفاع حدود 244 متر سرچشمه گرفته رژیم این رودخانه برفی و بارانی بوده و دارای دو دبی پیک ( زمان پر آبی ) در بهار و پاییز می باشد. متوسط سالانه حجم آب جاری در آن 248 میلیون متر مکعب می باشد .این رودخانه دارای دو ایستگاه هیدرومتری بوده که در جدول پایین مشخصات آن آورده شده می باشد

رود خانه بارکیلی رود

شاخه فرعی از رودخانه شلمانرود به شمار می رود و از بخش جنوبی حوضه شلمانرود سر چشمه می گیرد. وسعت حوضه آبریز آن 184 کیلومتر بوده و از بلندترین نقطه با ارتفاع 1585 متر جاری می گردد. طول این شاخه 27 کیلومتر بوده و دارای رژیم بارانی می باشد. جریان پایه این رودخانه کمتر از شاخه اصلی شلمانرود می باشد. اما حجم سیلابها بیش از شاخه شلمانرود اندازه گیری شده می باشد بر روی این رودخانه هیچ ایستگاه اندازه گیری دبی آب احداث نشده می باشد. این رودخانه حوالی روستای خرشتم به شاخه اصلی شلمانرود می پیوندد. در جدول شماره (9 ـ 3) متوسط دبی ماهانه نظاره می گردد که از مردادماه شروع به افزایش نموده ودر مهر ماه به بالاترین حد خود می رسد.

 

رودخانه لنگرود رودخان

بعد از شلمانرود لنگرود رودخان مهمترین منبع آب سطحی در شهرستان لنگرود به شمار می رود. این رودخانه بیشتر به یک زهکشی طبیعی شباهت دارد. طول این رودخانه 54 کیلومتر بوده و دارای کمترین شیب می باشد( کمتر از 01/0) .این رودخانه بواسطه شیب اندک خود قدرت بالایی نداشته و به دلیل ورود فاضلابهای روستایی و شهری از لحاظ میکروبی به شدت آلوده می باشد. اندازه دبی این رودخانه حدود 222 میلیون متر مکعب بدست آمده می باشد.ا ین رودخانه در چمخاله به شلمانرود پیوس ته و به دریا می ریزد. حداکثر دبی روزانه این رودخانه 9/90 متر مکعب در ثانیه اندازه گیری شده می باشد. از لحاظ شوری این رودخانه مشکل عمده ای ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه