مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

در آغاز طبق جدول شماره 4-14 که تحلیل شده از پرسشنامه ای می باشد که توسط مردم تکمیل گردیه می باشد به برسی گویه هایی جهت شناسایی پتانسیل ها و تواناییهای شرق استان جهت توسعه و گسترش اکوتوریسم پرداخته شده می باشد که مانند گویه وجود انواع جاذبه ها و چشم انداز های طبیعی منحصر به فرد در منطقه با میانگین 27/4، و نیز گویه تنوع گونه های گیاهی و جانوری با میانگین 38/3، مستعد بودن ناحیه جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی گردشگری طبیعی جهت بهره گیری از منابع طبیعی و انسانی و معرفی آن به عنوان قطب مهم توریستی و اکوتوریستی با میانگین 76/3 نشان می‌دهد که منطقه تا حدود زیاد دارای توانهای محیطی بالقوه جهت اکوتوریسم می‌باشد.

طبق نمودار 5-1- که با بهره گیری از معیارهای تعیین شده توسط متخصصان و پهنه بندی شدن توسط مدل AHP  می‌باشد نشان از جاذبه های طبیعی جهت توسعه گردشگری در شرق استان می‌باشد، که از این جاذبه های طبیعی ساحل دریا با 212/19 امتیاز با اهمیت ترین منطقه و گزینه هایی بعدی آبشگار پشتگر با 356/13 و پارک ساحلی با امتیاز 356/13 در رده هایی بعدی از لحاظ اکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه