مطالعه تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح جنگلداری دهجان با مساحت 2512 هکتار به 54 قطعه تقسیم شده که ارتفاع بین 100 تا 1400 متر از سطح دریا قرار دارد. گونه های جنگلی آن شامل ممرز، توسکا، خرمندی و راش می باشد.

طرح جنگلداری خرما مساحتی برابر با 2626 هکتار دارد که 1509 هکتار قابل بهره برداری می باشد. شیب متوسط جنگلها در این طرح حدود 45 تا 50 درصد می باشد. وجود تعدادی یال و دره در این بخش شرایط اکولوژیکی متنوعی را به وجود آورده می باشد. جنگلهای آن در ارتفاع 150 تا 1130 متری از سطح دریا قرار دارند. اکثریت درختها و تیپ غالب جنگل را گونه ممرز تشکیل داده اند اما گونه های دیگری از قبیل انجیلی، لیلکی، خرمندی و لرک نیز در این قسمت وجود دارند.( معاونت و برنامه ریزی، 1390، 1796ـ 1795 ).

3 ـ 1 ـ 9 ـ  مراتع( چمنزار)

مرتع به صورت چمنزارهای همیشگی و سرسبز هست و بیشتر در قسمتهای جلگه ای و هموار و در نواحی مرتفع کوهستانی دیده می گردد( عفیفی ثابت،1389 ، 36).

شهرستان لنگرود در مجموع حدود 3676 هکتار مرتع دارد. این مراتع از نظر مرغوبیت به سه درجه 1، 2 و 3 تقسیم می شوند. مساحت هر یک از آنها بدین قرار می باشد:

1ـ مراتع درجه 1 در حدود 650 هکتار، این مراتع از نظر علوفه دهی و خوش خوراکی بر دو درجه دیگر برتری دارد.

2ـ مراتع درجه2، که اکثریت مراتع شهرستان را شامل می گردد 2826 هکتار.

3ـ مراتع درجه 3، که مساحت آنهانسبت به دو نوع دیگر چندان قابل توجه نمی باشد 200 هکتار می باشد.

مراتع لنگرود شامل شیر چاک، سعید سرا، قاضی دشت و چهل دشت می باشد. از دو راه اصلی می توان به مراتع مزبور دست پیدا نمود: یکی از مسیر لاهیجان و سیاهکل و دیگری از راه لنگرود و املش.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گونه های علفی که در مراتع این شهرستان رویش دارند عبارتند از: بروموس، نیستوکا، آستراگالوس و لولیوم( معاونت و برنامه ریزی، 1390، 1796 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه

شناسایی و مطالعه شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام

مطالعه تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل همیشگی در مناطق روستایی

تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه